Årsmøte i IL Stålbrott

Postet av Stålbrott IL den 20. Feb 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i IL Stålbrott.

Årsmøtet avholdes den 21.03.2024 kl. 19.00, på Skihuset i Sandnesåsen 2. 

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 08.03.24 til styrets leder; Knut Joakimsen.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret