Politiattester i Stålbrott IL
 SLIK GÅR DU FREM FOR Å SKAFFE DEG EN POLITIATTEST

Krav om politiattest i STÅLBROTT IL
Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I STÅLBROTT IL blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med:      

Leder for fotballgruppa: Jørgen Gundersen

Mail: Jorgen_gundersen@live.no
Tlf:91663421

Representanten har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.Nye rutiner for innhenting av politiattest fra 1.1

Les om ordningen her:
http://www.idrett.no/tema/politiattest/Documents/P...

Dere må kontakte meg for å få bekreftelsen fra Stålbrott som skal følge søknaden deres.

Dere mellom 15 og 18 år kan ikke søke elektronisk fordi dere må ha signatur fra foresatt:
Fremgangsmåte for dere er her: Søkere mellom 15 og 18 år.docx
Søknadsskjemaet er her: Søknad om politiattest.pdf

Når dere har mottatt attesten deres:
Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Knut Joakimsen.
Attesten er ikke godkjent før den er forevist til Knut Joakimsen, så ta kontakt og avtal tid.

Stålbrott IL skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.
Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.
Attesten må fremvises innen 3 måneder (fra den er sendt inn til politiet) for å være gyldig.
Det er Kristin Hansen som godkjenner attesten.


Med vennlig hilsen
Styret i Stålbrott IL