Headline

Allidrett gjennomføres tirsdag hver uke, for barn mellom 3 - 6 år, samt 1. - 2.klasse.

Kontaktperson; Morten Bredal-Thoresen; 97521381