Idrettsforsikring for barn:
Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret.
Barn som driver med idrett gjør det fordi de synes det er moro! Sammen med venner får de opplevelser og læring for livet.
Det er dette fundamentet alle trenere, ledere og foreldre skal ta vare på og videreutvikle.
Alle barn har godt av å drive organisert idrett. Det bygger opp kroppen, samtidig som det dyrker opplevelsen av samhold, mestring, seier og tap. Men aktive barn er også mer utsatt for idrettskader. Derfor er alle barn med medlemskap i lag/klubb tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) forsikret.
Se brosjyren her:http://www.nif.no/tema/barneidrett/idrettsforsikri...

Hentet fra NIF( Norges Idretts Forbund) sine hjemmesider:http://www.nif.no/tema/barneidrett/idrettsforsikring/Sider/default.aspx

Forsikringen gjelder kun ved betalt medlemskap til Stålbrott IL.

Her finner du Idrettens skadetelefon for barn 0 - 13 år: Idrettens skadetelefon