Trenere og LagledereNavn på lag Funksjon Navn E-post Telefon
Stålbrott J 12 Lagleder Jørgen Larsen Gundersen
jorgen_gundersen@live.no
Stålbrott  J12  Trener Per Arne Østensen
Stålbrott G 10 Lagleder Gjert Gjertsen
Stålbrott G 10 Trener Ingrid Sofie Larsen Gundersen 
Trener
Trener
Lagleder
Trener
Trener
Trener
Trener