Årsmøte 2020

Postet av Grimstad Sportskyttere - Pistol den 23. Jun 2020

Velkommen til årsmøte i GSS 30. juni 2020.Årsmøtemappe 2020 juni.pdfÅrsmøte 2020

Postet av Grimstad Sportskyttere - Pistol den 2. Jun 2020

Grimstad Sportskyttere avholder utsatt årsmøte tirsdag 30.06.2020 kl. 18.00 

Møtet avholdes i klubbens lokaler på Tauleveien 44, i Fjæreheia. 

Saker til årsmøtet sendes til post@gsspistol.no og må være styret i hende senest 16.06.2020. 

Saksliste gjøres tilgjengelig på www.gsspistol.no senest én uke før årsmøtet.  

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. Jf. lovnorm for Grimstad sportskyttere § 5 (1) 

Huske på å holde minst 1 meters avstand, sprit hendene før du går inn, og hold deg hjemme dersom du er syk eller har forkjølelsessymptomer. 

Vel møtt!


På vegne av styret i GSS

Susann FreitagUTSATT! Årsmøtemappe 2020

Postet av Grimstad Sportskyttere - Pistol den 10. Mar 2020


Her er årsmøtemappa for 2020. GSS årsmøtemappe med vedlegg 2020

Vel møtt til årsmøte i Grimstad sportskyttere 17.03.2020 kl 18, Tauleveien 44.UTSATT! Rakkarfelten 2020

Postet av Grimstad Sportskyttere - Pistol den 6. Mar 2020

Velkommen til

RAKKARFELTEN 2020

 

Arrangeres i Fjæreheia, Tauleveien 44, søndag 05. april kl. 09.00 Siste påmelding kl. 1400                                                                         

 

Program:       

Det skytes 40 skudd fordelt på inntil 8 standplasser. Du trenger et                             våpen som tar minst 5 skudd, men du trenger ikke noen hurtiglader eller                      ekstra magasin. Du kan vente deg uvanlige skyte stillinger og blinker.

Vanlige feltreglement gjelder ikke! 

Det skytes i to klasser litt etter skjønn. Klasse A = A+B skyttere. Klasse B = C+D skyttere.

 

 

OBS!  

Våpenkontrollen kan plassere et våpen i en annen gruppe enn mål og annet skulle tilsi, dersom de mener at våpenet naturlig hører til der. Magnumladninger kan bli kontrollert. Startkontingent kr 100   

Det er mulig å skyte om en klasse (kr 50), i så fall blir gammelt resultat strøket før skytteren skyter om.

Skytteren må gjøre sekretariatet oppmerksom på dette ved påmelding.

Valgfri premiering, gjenstand eller pengepremie, gi beskjed ved påmelding                                                                                                .

 

Er du tilreisende, og ønsker å komme tidlig, så stiller vi klubbhuset til disposisjon for overnatting.

 


Beste hilsen
Grimstad Sportskyttere

 

Kontaktperson/Stevneleder:

Audun Freitag – mob: 917 34 178

Paul Ove Haugen - mob: 971 80 831

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

Våpengrupper: 

 

Gruppe 1: Vestlommepistol

            Våpentype:              ¨Baby Browning¨ eller tilsvarende

            Kaliber:        .25ACP(6,35 Browning). Andre kaliber etter godkjenning av våpenkontrollen.

            Størrelse:        Max lengde 127mm (5¨). Våpenkontrollen avgjør.        Siktemidler:    Kun originale faste sikter.

Gruppe 2: Lommepistol/ -Revolver

            Våpentype:

Tyske offiserspistoler av typen Walther PP/PPK eller tilsvarende av andre merker.

                         

Revolvere med pipelengde Max 3¨ (76mm)

           Kaliber:     

.32ACP(7,65 Browning) - .380ACP(9mm Kurtz) - .32 S&W 

                         

- .38 S&W(Colt) – Andre ifølge våpenkontrollen.

            Størrelse:

Max Lengde 170mm. Uten anatomiske skjefter.

          Siktemidler:

Kun Originale faste sikter

 

Gruppe 3: Eldre Militærpistol/ -Revolver

            Våpentype:

Våpen fra før 1945 i original utførelse, som Luger P08, Walther P38, Colt 1911,

                         

Colt rev1917, Webley rev, S&W rev, ‘Colt saa’, eller tilsvarende

           Kaliber:     

9mm para, .45ACP, .38 S&S, .38 special, .455 webley,  

                         

.45 long colt, - andre ifølge våpenkontrollen

            Størrelse:

Kun originale faste sikter

          Siktemidler:

Kun originale skjefter, ikke anatomiske

 

Gruppe 4: Nyere Militærpistol

            Våpentype:   Våpen fra etter 1945. Brukes av forsvar og politi

            Kaliber:   Alle tjenestekaliber som 9mm kurz, 9mm ultra, 9mm para, .45ACP, .38 spesial,  

            Utstyr:               Våpen kan ha stillbare sikter, kompensator.

Gruppe 5: Nyere Revolver

            Våpentype:     Våpen fra etter 1945.

            Utstyr:            Våpen kan ha stillbare sikter, kompensator.

                      

Gruppe 6: Magnumpistol/ -Revolver 

            Våpentype:   Alle våpen i magnumkaliber fra .357 magnum og større, med magnumladning.

Gruppe 7: ISSF/Spesial .22 - .32Long

            Våpentype:     Alle våpen i kaliber .22LR - .32 S&W LONG som ikke passer i

di andre våpengruppene, og som har stillbare sikter og anatomiske skjefter.

               
Ny lovnorm for Grimstad sportskyttere

Postet av Grimstad Sportskyttere - Pistol den 27. Feb 2020

På Idrettstinget i 2019 ble det besluttet en rekke endringer i NIFs lov. Dette gjorde at lovnorm for idrettslag også ble endret. Det medfører ingen store endringer for vår del, da det i all hovedsak dreier seg om justeringer i ordlyden. Men vi kan nevne noen:

- Lovendringer pålagt av NIF kan endres uten årsmøtets godkjenning

- Revisor erstattes av kontrollkomité

Dersom du vil lese mer om lovendringene kan du finne det her, endringer er markert med rødt Endringer i lovnorm 


Grimstad sportskytteres nye lovnorm kan du lese her. Du finner den også under styret --> stillingsbeskrivelserUTSATT! Årsmøte 2020

Postet av Grimstad Sportskyttere - Pistol den 4. Feb 2020

 


ÅRSMØTE I GRIMSTAD SPORTSKYTTERE

 

Grimstad Sportskyttere avholder årsmøte tirsdag 17.03.2020 kl 18.00

Møtet avholdes i klubbens lokaler på Tauleveien 44, i Fjæreheia.

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 03.03.2020

Saksliste gjøres tilgjengelig på www.gsspistol.no senest én uke før årsmøtet. 

 

For styret

Audun Freitag