Årsmøte i IL Stålbrott

Postet av Stålbrott IL den 20. Feb 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i IL Stålbrott.

Årsmøtet avholdes den 21.03.2024 kl. 19.00, på Skihuset i Sandnesåsen 2. 

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 08.03.24 til styrets leder; Knut Joakimsen.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styretBilder av det nye klubbhuset

Postet av Stålbrott IL den 23. Feb 2022

Jørgen Gundersen og Arne Jørgen Jørgensen var den 16.02.22 på besøk på Melbu for å se på bygging av nytt klubbhus til Stålbrott.

De har kommet langt og det ser veldig bra ut. Kjøkkeninnredning er bestilt, avtale om strøm er på plass og nå mangler vi bare vår i bakkene, slik at grunnarbeidet der det skal stå, kan påbegynnes. Vi gleder oss til å få dette på plass nede ved fotballbanen:-)Nytt klubbhus på Sandnes Stadion, i samarbeid med byggfag på Melbu

Postet av Stålbrott IL den 15. Nov 2021

Nå i høst startet byggingen av nytt klubbhus til Stålbrott IL, se vedlagte bilder.

Dette bygget skal stå nede ved fotballbanen og erstatte dagens blåe bu som begynner å bli sliten. Bygget rommer lager, en liten garderobe, utsalg/kjøkken, lager og på sikt er tanken å utvide det litt, slik at det blir muligheter for å sitte under tak for å ta seg en kopp kaffe/gjennomføre møter.

Stålbrott var så heldig å fikk til dette prosjektet i samarbeid med Melbu byggfag, så får de øvd seg på snekring og har noe helt konkret å jobbe med:-)

Dersom alt går etter planen så skal dette være ferdig til våren, og vi skal da ha gjennomført dugnad nede ved banen for å fullføre grunnarbeidet, slik at vi er klar til å ta imot bygget.

Dette er et spennende prosjekt og bygget vil bli plassert slik at de som står i komitè i bua, også vil kunne se fotballkampen samtidig.