Foreldremøte G11 Vår 2015

Postet av Erik Gravermoen Jensen den 17. Mar 2015

AGENDA

Dato: 07.04.15 Tid: 18:00 Sted: Møterommet på klubbhuset

1. Treningsopplegg

 • Hva er vårt fokus nå og i tiden som kommer
 • Antall treninger og minimum treningstid
 • Treninger utover høsten\vinteren

 • 2. Cup, nå og i fremtiden.

 • Hva deltar vi på og finansiering. Gran Cup – Ja, Knøttecup og RM ?
 • Norway Cup eller Dana Cup i 2016 – Arbeidsgruppe ?

 • 3. Aktivitetsplan / årshjul

 • Diskuter hva behovet er
 • Sommer -og høstavslutning

 • 4. Lagsoppsett

 • To lag påmeldt vårsesongen
 • Hva med høsten ?
 • Hva med neste år ? – slå sammen med G05 ?

 • 5. Økonomi

 • Lagskasse, info fra kasserer

 • 6.Fair play

 • G11 ansvar
 • Lagets ambassadør

 • 7. Lagsregler

  8. Dugnader

 • Vårpuss
 • Kiosk
 • Salva sokker

 • 9. Eventuelt