Utlysning Kontrollutvalg Driv IL

Postet av Astrid Irene Celius den 20. Jan 2023

Driv IL er på søken etter personer som kan sitte i vårt kontrollutvalg
Kontrollutvalget har en viktig oppgave i å påse at idrettslaget drives innenfor lover og regler samt etter egne vedtak. Kontrollutvalgets oppgaver er regulert i NIFs lov § 2-12

I hovedsak består jobben i å kontrollere/revidere hovedlaget og gruppenes regnskap, samt undersøke hovedlagets oppfølging av vedtak, inhabilitet etc.
Hovedlaget følger selv opp gruppenes oppfølging av vedtak etc.

Det er ingen krav om formell kompetanse, men det er likevel en fordel å ha forståelse/erfaring med økonomi og økonomisystemer da dette vil gjøre jobben lettere.

Driv ILs regnskap er 100% digitalisert så jobben kan gjøres online.

Et verv i kontrollorganet vil gi deg en god og dypere innsikt i hva det vil si å drive et idrettslag og vil være et viktig bidrag i ditt lokalmiljø. Vi trenger 2 medlemmer og 1 vara.
Et medlem i kontrollutvalget kan ikke samtidig inneha andre verv i Driv IL.

Har du spørsmål/vil delta så er du velkommen til å kontakte oss post@driv-il.no

Håvard Myrseth leder Driv IL92899494
Astrid Celius, klubbsekretær Driv IL90068834

Ytre Enebakk 20.01.2023

 Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.