Referat foreldremøte fotball G10 høst 2014

Postet av Erik Gravermoen Jensen den 20. Okt 2014

Dato: 14.10.14
Antall fremøtte: 13 av 15 spillere var representert av en eller flere foresatte.

1.      Økonomi
Lagskonto nr 97224582580
Per 14.Okt er det kr 7200,- på konto
Inntekter i året som har gått:
«lagskontigent», cupavgift, salg av Salva boxer (Erik) kr 1400,-
Utestående kr 1500 til Korsvoll cup, kr 1800 til Halloween Cup og x kr til avslutning
Vi fortsetter med kr 300,- per år og kr 200,- per cup
Dette også med tanke på en fretidig cup som Norway Cup eller Dana Cup i Danmark.

2.      Lagsregler
Gutta, i samarbeid med oss trenere har i sommer utarbeidet ti stk lagsregler.
Disse vil bli tatt opp oftere utover høsten og for å blandt annet oppnå bedre respekt og mer utbytte av hver enkelt trening. Viktig at også forldrene står bak disse og snakker med ungene om disse. Vil deles ut på neste trening og legges ut på hjemmesiden.

3.      Lagsoppsett
Erfaringene fra vårsesongen var delte i foreldregruppen og bakgrunnen for at trenerene valgte å endre opplegget for høstsesongen var for å oppnå en mer lik fordeling av gleden med å vinne og skuffelsen av å tape. Det er fordeler og ulemper med begge opplegg, men i og med at vi må påberegne å blande spillere når vi fortsetter med to lag i sjuèr, så velger vi å fortsette slik vi har det per nå.

4.      Trening og opplegg fremover
Vi vil trene på grusbanen, til denne stenges for benyttelse av ski, dvs når denne er snølagt.  Mulig vi kan klare å lage en liten bane som kan brøytes for fotball,  dette er ikke diskutert med ski per nå. Vi kommer til å starte opp med trening inne i hallen på skolen i 24.Oktober kl 1730-1800. Dette er treningstid som vi i utgangspunktet ikke har krav på og ikke kan påregne å kunne fortsette med høsten 2015. Alternativ trening på tirsdager vil vurderes.
Vi planlegger med  to stk 7èr lag for neste sesong basert på dagens antall spillere.
Vi må da påberegne å låne fra laget under, samt at noen spillere må spille to kamper per uke. Alternativet til dette er ett lag og i snitt en kamp per andre uke. Endelig avgjørelse taes før fristen for påmelding går ut en gang i vinter.
Det har osgå vært diskutert muligheten for en cup med overnatting i neste sesong,

eksempelvis på Gol eller tilsvarende. Dette ble ikke nevnt på dette møte og vil bli diskutert på møte vi har før vårsesongen starter opp igjen.

5.      Hall
Hallprosjektet er å betrakte som ett forprosjekt og saken skal først fremmes hovedstyre for deretter evt vedtaes av årsmøte. Klubbens fremtid vil bli diskutert i ett møte for alle medlemmer 27.Oktober i Tyristua. Alle er velkommen !

6.      Lagleder
Erik har hatt dette vervet siden oppstart av vårsesongen og ønsker å dele litt på disse oppgavene som ett minimum.  Mottak av klager på oppsett av kioskvakter og oppfølgning av innbetaling til lagskonto passer heller ikke med rollen som trener.
Ole Kristian Naveud overtars som «kasserer», Gunn Merete Abelvik overtar ansvaret som salg av Salva produkter og Espen Stene overtar ansvaret for fordeling av kioskvakter. Salg av salva sokker for høsten starter 22.Okt.
Erik henter ut for Gunn Merete, deles ut på fredagens trening.

7.      Rollen som trener
Vi har gjennom sensongen fått ulike negative tilbakemeldinger på avgjørelser og valg vi har gjort som trenere. Ved flere anledninger av både spillere og foreldre utvist mangel på respekt og tillit til det arbeidet som legges ned. Dette var det er stort flertall i gruppa for å endre og det er bør ikke være noen tvil om hvem som bestemmer.
Alle skal ha mulighet til å gi tilbakemeldinger, men dette skal foregå utenfor sosiale medier.

8.      HBK satsningdager
Dette er å betrakte som en fotballskole som man selv må betale.
Fra brevet som sendes ut fra HBK heter det:
«Dette er ett tilbud for de mest dedikerte spillerene i distriktet»
Vi får 3-4 plassere hver gang og det er ingen automatikk i at vi fåt tildelt plasser.
Flere har fått prøv seg og flere får prøve seg utover vinteren og våren,
men det skal er å betrakte som ett ekstra tilbud !
Trenere vil vurdere fra gang til gang hvem som blir tilbudt plass.
Sonelag og Bylag er noe man starter opp med når gutta er 12 år, dette er ett helat annet opplegg hvor man plukker ut spillere fra regionen som skal representere by, region og krets.

9.      Hjemmeside
Tyristubben har fått ny hjemmeside, og denne vil bli brukt fremover for å legge referat, planer, cup info osv. Sosiale medier skal i hovesak brukes som påminnelser osv.
www.iftyristubben.no

10.  Avslutning
Vi drar på Furumo Svømmehall 28. Okt.  Betales av klubbkassen.

 Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.